dilluns, 2 de febrer del 2015

Arthur i Mina

cravan & loy

L’erudit avantguardista Carles Hac Marx, en el transcurs d’una reeixida vetllada zoopoètica, ha desvetllat la identitat de les dues icones que sobrevolen  l’escenari de l’Horiginal i que fins ara han estat objecte de diversos estudis sense cap resultat satisfactori.

Es tracta, segons l’l.lustre expert, de les verídiques  efigies del poeta-boxador Artur Cravan i la seva companya l’escriptora Mina Loy executades per un obscur bricoartista en estat de vigília, guiat des de l’inframón pels efluvis magnètics deixats per Cravan en aquest veïnat en cas que hagués sovintejat, com és probable, el Centre Gimnàtic Barcelonés del Carrer de Ponent durant la preparació del seu gloriós combat contra Jack Johnson.

Cravan estintolat a la cadira, contempla la Mina Loy que l’evita i levita en direcció a la lluna on prendria notes per al seu poema “Breu Baedeker Lunar”

Es desvetlla doncs que el pretès autor, Ferran Garcia, només hauria estat un instrument de l’ectoplasma de Cravan que se n’hauria servit, conseqüent amb el seu tarannà provocador, per tal d’estar present en aquest cau de poetes on és invocat tot sovint.

(Per a més informació sobre la vida fabulosa i fascinant de Cravan i Loy
recomanem la lectura d’aquest enllaç)

ocellauna

ocellauna                                                    2014